CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Historiek

1906
De 'Société Belge des Electriciens' (de initiële drijfveer van elektrotechnische normalisatie in België) neemt actief deel aan de oprichtingsvergadering van de IEC (International Electrotechnical Commission) in Londen.

1909
De oprichting van het BEC is een gevolg van
een groeiende behoefte aan technische specificaties voor de kwaliteit en veiligheid van elektrotechnische toestellen.

1912
H
et BEC stelt zijn eigen statuten op, gebaseerd op die van de IEC.

1914 - 1918
Beperkte werkzaamheden

1923
H
et BEC creëert zijn eigen nationaal kwaliteitsmerk CEBEC.

1940 - 1945
Beperkte werkzaamheden

1945
H
et Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) wordt opgericht. Het BIN vertrouwt de elektrotechnische en elektronische sector van de normalisatie aan het BEC toe. Beide organisaties behouden echter hun autonomie.

1958
Het BEC is 
aanwezig op de wereldtentoonstelling in Brussel.

1959
H
et BEC viert zijn 50-jarig bestaan.

1962
H
et Centraal Laboratorium voor Elektriciteit (LABORELEC) wordt opgericht, ter ondersteuning van de Belgische elektriciteitsbedrijven op het vlak van research, ontwikkeling en gespecialiseerde diensten.

1971
Een 
uitzonderlijk jaar voor het BEC: de IEC Algemene Vergadering wordt georganiseerd in het Congrespaleis te Brussel.

1973
C
ENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) wordt opgericht, met ondermeer het BEC als lid dat de lopende zaken op zich nam.

1984
H
et BEC viert zijn 75-jarig bestaan in het Congrespaleis in aanwezigheid van Z.K.H Prins Albert, Prins van Luik.

1997
Het BEC organiseert de Algemene Vergadering van CENELEC in Antwerpen (België).

2002
Het BEC 
verwerft het INCERT-merk, het kwaliteitsmerk van de elektronische beveiliging tegen inbraak in gebouwen.

2003
H
et kwaliteitsmerk CEBEC wordt verkocht aan SGS Belgium.

2003
D
e wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en oprichting van het NBN wordt van kracht. Het BEC wordt sectorale normalisatieoperator.

2004
Het BEC lanceert voor zijn leden het EasyBec systeem dat toegang geeft tot de elektronische documenten en normen.

2009
H
et BEC viert zijn 100-jarig bestaan.