CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

 

Over BEC

Het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw) is een neutraal en onafhankelijk normalisatieplatform voor elektrotechniek en elektronica in België.

Alle activiteiten en diensten van het BEC verlopen conform de nationale, Europese en internationale normalisatieprocedures en in samenspraak met de betrokken nationale, Europese en internationale normalisatieorganisaties.

De normalisatie in België wordt gedekt door de Wet van 3 april 2003  en recent aangepast in de Wet van 28 februari 2013 verwijzend naar het Wetboek van economisch recht.

Het BEC zorgt voor

vertegenwoordiging van de Belgische belangen op Europees en internationaal niveau

Het BEC zorgt ervoor dat de stem van de Belgische belangen (bedrijven, overheid, organisaties, consumenten) gehoord wordt in België, Europa en wereldwijd. Het BEC begeleidt technische studiecommissies in België waarin belanghebbenden tot consensus komen over nieuwe of te wijzigen normgerelateerde onderwerpen. Die Belgische consensus verdedigt het BEC dan via zijn gemandateerden in de Europese en internationale elektrotechnische commissies, die elk een specifiek marktdomein opvolgen.

In bepaalde gevallen en op vraag van de industrie neemt het BEC het secretariaat of het voorzitterschap waar van technische comités van CENELEC en IEC. Een overzicht van dergelijke gevallen vindt u hier.

implementatie van Europese en internationale elektrotechnische en elektronische normen op Belgisch niveau

Het BEC publiceert en verdeelt de Europese en internationale normen op de Belgische markt. Het BEC stelt zijn knowhow en ervaring op verschillende manieren ter beschikking, en zorgt voor gebruiksklare normdocumenten voor belanghebbenden actief in België binnen de elektrotechniek en elektronica.

Hieronder vindt u het nationale werkprogramma van  CEB-BEC, alsook de lijst met Europese normprojecten die onderworpen zijn aan de publieke enquête:

CEB-BEC latest work programme 

CENELEC latest public enquiries

IEC latest public enquiries

Aanwijzingen in verband met de publieke enquêtes vindt u hier.

Verder, en zoals vereist door de Verordening 1025/2012 van de Europese Normalisatie, vindt u hier een rapport over het BEC en zijn relatie tot de KMO's.

Hiernaast vindt u meer info over wat het BEC precies is en doet.

Als u na lectuur van deze pagina’s verdere vragen hebt, dan staan wij voor u klaar. Een goed gesprek is vaak de snelste weg! Contacteer ons gerust.

 


Newsletter

November 2019

September 2019

June 2018

April-May 2018

March 2018