CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Studiecommissies

Ieder nieuw norminitiatief komt in de bevoegde studiecommissie op de agenda of wordt door een nieuw opgerichte studiecommissie behandeld. 

Een technische studiecommissie is een groep van belanghebbende experts (gemiddeld een tiental personen) die voor een bepaald onderwerp samen tot consensus komen en een nationaal standpunt innemen en zo een bijdrage leveren om tot een nieuwe of herziene norm te komen.

Het BEC staat in voor de begeleiding van de werkvergaderingen en de noodzakelijke communicatie tussen commissies, subcommissies, werkgroepen en hun experten.

Een studiecommissie kan een beroep doen op subcommissies en/of werkgroepen om bepaalde aspecten van het normalisatieproces te verzorgen of te ondersteunen.

Alle elektrotechnische studiecommissies in het BEC zijn in wezen het nationale spiegelbeeld van de Europese en internationale “Technical committees/subcommittees”. Die zijn op hun beurt samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers van de diverse nationale studiecommissies, die o.m. het nationale standpunt op een norminitiatief verwoorden.

Hoe komt een norm tot stand?

Toegang tot de ledenwerkruimte >>