CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Het aankoopmandaat

Wat is een aankoopmandaat?

  • een document afgeleverd door uw bedrijfsverantwoordelijke
  • een document waarin uw firma u erkent als aankoper van normgerelateerde publicaties
  • een document waarin uw firma de betaling aanvaardt van de door u aangekochte publicaties via de BEC webstore
  • Dit mandaat geeft uw bedrijf de mogelijkheid te genieten van een verlaagd netwerktarief: dit is een korting voor het gebruik van publicaties door meerdere personen.


         Voor meer info:
         tel.: + 32 2 706 85 70
         centraloffice@ceb-bec.be 

Een aankoopmandaat aanvragen?

Enkel bedrijven en/of organisaties die onder het Belgisch rechtsstelsel vallen, kunnen een aankoopmandaat aanvragen.

Het document kan u hieronder downloaden.

Aankoopmandaat NL