CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Dienstverlening

Wat doet het BEC concreet voor u?

Het BEC begeleidt
Het BEC publiceert en verkoopt
Het BEC adviseert

Het BEC begeleidt

Onder begeleiding van het BEC groeit een norminitiatief (een vraag uit de markt) uit tot een gepubliceerde en breed toegepaste norm.

Het BEC is als organisatie een onafhankelijke en neutrale partner in dat proces. Vanuit onze ervaring en expertise begeleiden wij technische studiecommissies naar een consensus over de nieuwe norm. Concreet verloopt dit via elektronische communicatie en via werkvergaderingen (voorgezeten door een verkozen expert van de studiecommissie). Het BEC biedt ook de nodige vergaderinfrastructuur voor deze meetings.

Hoe komt een norm tot stand?

Na goedkeuring en publicatie van de norm biedt het BEC bovendien, als daar vraag naar is, seminaries en/of cursussen aan. Zo stimuleren we de (correcte) toepassing van de norm.

De experts actief binnen het BEC stellen ook zgn. technische nota’s op. Een technische nota is ofwel een nationaal prenormalisatiedocument  in afwachting van het eigenlijke normalisatieproces, ofwel een verklarend document dat na publicatie van de norm(en) ter ondersteuning wordt aangeboden.


Het BEC publiceert en verkoopt

De finaal goedgekeurde norm verschijnt op de BEC-website en kan door belanghebbenden aangekocht worden via onze elektronische webstore, van overal en 24u/24. 

Het BEC en NBN zorgen ook dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de nieuwe normen via mailings, publicaties in de vakmedia enz.

Meer over onze elektronische webstore.


Het BEC adviseert

Met 100 jaar normexpertise is het BEC een waar kenniscentrum geworden, perfect geplaatst om geïnteresseerden en normgebruikers advies te verlenen. Deelname aan een studiecommissie is dan ook een uitstekende manier om uw technische kennis te verrijken en te delen. U krijgt bovendien concreet zicht op de evolutie van de technische criteria in de normontwerpen en hun technische gronden en rechtvaardiging. 

Het BEC beschikt ook over technische secretariaten die actief zijn in een aantal deeldomeinen. Zij beantwoorden alle mogelijke vragen die binnen het betrokken domein van een studiecommissie naar boven komen. 

Het BEC is tegelijk een nationale helpdesk voor alle normactiviteiten in het elektrotechnische en elektronische domein. Op afspraak kunt u de uitgebreide elektrotechnische normenbibliotheek gratis komen consulteren.