CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Opdracht

Het BEC heeft als missie om

  • Belgische bedrijven in de elektrotechnische sector, overheid en de burger te informeren over normen en de normalisatiepraktijk in de betrokken domeinen (kenniscentrum)
  • die bedrijven te sensibiliseren rond het beïnvloeden en toepassen van normalisatie als krachtig instrument om technische en financiële bedrijfsdoelstellingen te realiseren
  • betrokken bedrijven te begeleiden in hun deelname aan het normalisatieproces via studiecommissies
  • normgebruikers te adviseren en ondersteunen in de toepassing van gepubliceerde normen
  • normen en normgerelateerde documenten op een efficiënte manier tegen betaling ter beschikking te stellen
  • de wederzijdse communicatie te verzorgen tussen Belgische, Europese en globale normalisatieactiviteiten

Voor dit laatste aspect is het BEC

  • internationaal erkend door en lid van IEC;
  • Europees erkend door en lid van CENELEC;
  • nationaal erkend door NBN als sectoraal normalisatieoperator voor elektrotechniek en elektronica.

Als lid van IEC and CENELEC, is het BEC aktief in meerdere bestuurlijke organen, zoals de Algemene Vergaderingen andere bestuursorganen waar relevant.

IEC: International Electrotechnical Committee (wereldwijd)
CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization (Europa)
NBN: Bureau voor Normalisatie (België)

IEC logoCenelec logo